Zasada jednolitej licencji - strona 27

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. EBC może od nich żądać realizacji. 6. Zasady realizacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Jednolite...

Banki komercyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

banku na utworzenie przedsiębiorstwa trzeba otrzymać licencję. Chodzi o niepodejmowanie działalności...

Wykład - Wspólna Polityka Rolna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 763

kontroli rynku obejmuję: działania regulujące, w tym: powołanie organu interwencyjnego, zasady konkurencji...

Rynek ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 2107
Wyświetleń: 3549

 innych, wolnorynkowych zasadach - podmioty są prywatne, państwo pełni jedynie rolę nadzorcy (KNF) KNF Kompetencje KNF...

Giełda papierów wartościowych - Akcja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3780

- gdyż nie istnieją one w formie materialnej. Bardzo ważną cechą giełdy warszawskiej jest zasada, iż ceny...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

: Dokument jednolity Dokument 3 częściowy Dokument rejestracyjny Dokument ofertowy Dokument informujący (1...

Ustawa i konstytucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Piotr Zwierzykowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3339

niż 14 dni - uzasadnione przypadki (ważny interes państwa, brak przeszkód w postaci zasad demokratycznych...