Zasada jedności w różnorodności - strona 58

Zarządzanie strategiczne 5

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

(struktura płaska). PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PRZEŁOŻONYCH: STRUKTURY LINIOWE: zachowana zasada jedności...

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów...

Budżet i polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1155

prowadzenia tej polityki i sporządzania budżetu, są to: Zasada jedności polityki budżetowej - oznacza...

Zasady ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

. Zasada jedności organizacyjnej systemu ubezpieczeń społecznych - całokształtem spraw ubezpieczeniowych...

Świat w poszukiwaniu nowej drogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

zasad partii wolności nawiązywał do Adama Smitha i Dawida Hume'a, po Rewolucji liberalizm został skażony...

Socjologia pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2345

„ojczyzna” i jest ważnym składnikiem tożsamości jedności. Naród jest niewątpliwie grupą terytorialną...

Różne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1379

społecznej.' Charakterystyczna dla koncepcji marksistowskiej jest zasada jedności praw i obowiązków...