Zasada jedności w różnorodności - strona 52

Gospodarowanie majątkiem

 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

. Stworzyli zasady zarządzania będące kombinacją reguł wojskowych i inżynierskich (zasada jedności poleceń...

Teoria przedsiębiorstwa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

). Dzięki wyodrębnieniu "linii i sztabu" możliwe jest zachowanie zasady jedności kierowania...

Rozpad ZSRR- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

likwidacji ZSRR i obrony jedności państwa - puczyści Gorbaczowa i nie mieli zbytnio określonego planu...

ZMĘCZENIE

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

ze względu na zmęczenie (poza zwykłymi warunkami nośności i stateczności). Zasady takiego sprawdzenia podane...

Skrypt - liberalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Bogumił Szmulik
 • Współczesne doktryny polityczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2562

społeczeństwo i państwo stanowią dobrowolne organizacje struktura rządu odzwierciedla zasadę podziału władz...