Zasada jedności w różnorodności - strona 24

ETCS - założenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

, uwzględniając specyfikę poszczególnych zarządów kolejowych, oraz różnorodność zasad prowadzenia ruchu...

Opracowanie pytań z etyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

tej jedności jest więź społeczna oparta na systemie norm, która zespala wszystkie składowe elementy całości...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

również, iż „w nowoczesnym społeczeństwie jedność absolutna jest w różnorodności [...]. Krótko mówiąc, do jakiego poziomu...

Poststrukturalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

genderowa, krytyka mniejszościowa, krytyka queerowa; na pierwszym planie – wielość i różnorodność praktyk...

Wykład - System klanowo totemiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

), lub macierzyńskiej (matrylinearyzm), czy też obydwoma sposobami na raz (bilateralizm). Wyznacznikiem jedności klanu...

Makroekonomia - wykład 7, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

miesięcy - zupełności - jako dokument obejmuje wszysytko - jedności - stanowi jedną całość - jawności...

Zarządzanie - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

ze względu na przestrzeganie zasady jedności rozkazodawstwa (każdy podwładny ma jednego bezpośredniego...