Zasada jedności w różnorodności - strona 17

Naród - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 413
Wyświetleń: 784

. Stanowi jedyna organizację zdolną stawić czoło potrzebom przyszłości. Każdy naród ma prawo do jedności...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1834

na temat innych krajow Europy § rozwijanie poczucia jedności z Europą § wspomaganie procesow przystosowania...

Wspólna polityka rolna -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Zasada jedności rynku; artykuły rolno-spożywcze mogą przekraczać granice wewnętrzne UE bez...

Tp

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

akceptuje się zasadę jedności nauk to prowadzi to, w zakresie metody, do metodologicznego naturalizmu...

Nurty psychologii klasycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

(ale nie w znaczeniu gestalt). Osobą jest też zwierzę, grupa społeczna - osoba to jedność ale i różnorodność...

Wykład - Proces organizowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

geograficznych Ustalenie relacji podporządkowania. Zasady ustalania relacji podporządkowania - jedności...