Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - strona 41

Współczynnik podziału Nernsta - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

tak, że współczynniki aktywności są równe jedności w roztworach nieskończenie rozcieńczonych. Dla realnych stężeń...

Systemy źródeł prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2184

. Najczęściej stosowaną drogą jest zmiana konstytucji Stanowienie prawa - tworzenie prawa. Polega na wydawaniu...

Francja-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1043

różnorodnych praw osobowych 2. Źródła poznania prawa stosowane w państwie frankońskim: *ustawodawstwo...

Procesy koordynacji w gospodarce rynkowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

i reguł działania przyjętych do stosowania w przedsiębiorstwie na zasadach samodyscypliny w celu...

Sciagi

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków . zasada jedności zwana też zasadą niefunduszowania...

Sciagaa

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków . zasada jedności zwana też zasadą niefunduszowania...

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3892

Ogólna charakterystyka psychologii zdrowia jako dziedziny psychologii stosowanej Geneza psychologii...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

przez siebie systemie prawnym (prawie rzymskim), a jeszcze bardziej w ius gentium (prawie stosowanym...