Zasada jedności prawo handlowe - strona 65

Informacja chroniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

. Ust 1 ustawy z dn. 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych) Tajemnica bankowa art. 104 Ustawy Prawo...

Filozofia - zarys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

i efektów swego działania; 3) jedności tego, co realne z tym, co idealne, jedności będącej złożeniem...

Ekonomia - Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

naczelnych zasadach: zasada jedności i dokładności (ang. unity and accuracy) - wydatki nie mogą przekraczać...

Atrybuty przedsiębiorstwa - zasady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3304

), możliwość zawierania umów, możliwość zaciągania zobowiązań, jest podmiotem praw i obowiązków. Zasady...