Zasada jedności prawo handlowe - strona 41

Władza - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

. Zasada suwerennej jedności mówi o: - równości wobec prawa - równości praw i obowiązków - pełnej...

Wykład - geneza ONZ

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

ludzi, jak i ochronie zasobów naturalnych na świecie. 23. Zasady ONZ. 1. Zasada suwerennej jedności...

Liga Państw Arabskich

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3745

elity przywódcze usiłowały wykorzystać dawne idee jedności świata arabskiego. Dlatego zaczęto odwoływać...