Zasada jedności prawo handlowe - strona 31

Wykład - trójca święta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jarosław Babiński
 • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

jest jednością osób, a miłość jest relacją. Miłość Ojca rodzi Syna, a jej uosobieniem jest Duch Święty. Duch...

Prawo cywilne a prawo handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

prawa cywilnego, wyodrębnioną na zasadzie podmiotowej. Prawo handlowe oparte na tej zasadzie oznacza...

Chrześcijaństwo II-III w.n.e.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

- przyczyna sukcesów rzymskich leży w woli Bożej - idea jedności jest darem Bożym. - problem chrześcijanina...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

- sztabowa STRUKTURA LINIOWA: oparta na zasadzie jedności rozkazodawstwa (każdy pracownik podporządkowany...

Kodeks zobowiązań i handlowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

na dwóch fundamentalnych zasadach prawa zobowiązaniowego: równości stron i wolności umów/ bezpieczeństwo...