Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 70

Zasady ustroju Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 679

obywatelskiego; zasada podziału władz; zasada społecznej gospodarki rynkowej; zasada przyrodzonej godności...

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

jest jednak traktowane dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych jako odrębna dyscyplina dydaktyczna i naukowa. Zasada...

Filozofia - zagadnienia

 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

. mogą się zmieniać. Zasada ich jedności - forma. Jeśli forma jest określonością, to potrzebuje ona zasady...

Niemcy - XVI - XVIII - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

, a jego godność była jedynie symbolem jedności Rzeszy. Jedynymi organami Rzeszy o pewnym znaczeniu był Sejm Rzeszy...

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

: jedności i podziału władzy. Podział organów jest zasługą doktryny, a nie ustawodawcy konstytucyjnego...

Popyt, prawo popytu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2737

prestiżu i wyższej pozycji społecznej. Dlatego popyt na takie dobra wzrasta wraz ze wzrostem ich cen. Kupno...

Historia Stosunków Międzynarodowych

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 4550

Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia...

Podstawowe pojęcia mikroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Kątowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1974

do tego przez (1) poznanie prawidłowości rządzących zachowaniem podmiotów rynkowych (konsumentów, producentów...