Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 66

Cechy, rodzaje struktur organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

oraz funkcjonalnej Odrzuca klasyczną zasadę jedności rozkazodawstwa przyjmując zasadę podwójnego podporządkowania...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

dodatkowej (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27). Podstawowymi zasadami wyceny aktywów wszystkich podmiotów...

Empiryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

- w szczególności o samoświadomość i wolność. Podstawą konstrukcji Heglowskiej jest zdynamizowane założenie jedności...

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

: "Konstytucja opiera się na nierozerwalnej jedności Narodu Hiszpańskiego, wspólnocie i niepodzielności kraju...

Państwo i naród. Ustrojowe formy państwa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

, kształtowane na zasadzie równości i wolności wewnętrzna - państwo stanowi najwyższą zwierzchność w stosunku...

Nieruchomosci inwestycyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

MSR 40 NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1. CEL STANDARDU - reguluje zasady ujmowania aktywów...