Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 41

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

ceny. Popyt wysoce elastyczny. Im popyt większy od jedności tym bardziej elastyczny. 2)Reakcję popytu...

Teoria wyboru konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Julita Sokołowska
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 525

luksusowym o elastyczności dochodowej większej od jedności. Wzrost dochodu o 60% powoduje zwiększenie popytu...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

luksusowym o elastyczności dochodowej większej od jedności. W zrost dochodu o 60% powoduje zwiększenie popytu...

Opracowanie zagadnień - Zasada legitymizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

; - kult tradycji; - tęsknota za stanową strukturą społeczeństwa; - teoria organicznej jedności...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2961

(struktura płaska). PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PRZEŁOŻONYCH: STRUKTURY LINIOWE: zachowana zasada jedności...

Zarządzanie strategiczne 5

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

(struktura płaska). PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PRZEŁOŻONYCH: STRUKTURY LINIOWE: zachowana zasada jedności...

Finanse publiczne i prawo finansowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Niezgoda
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 5705

, cechy budżetu wynikające z charakteru normatywnego. Katalog zasad : zasada zupełności zasada jedności...