Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 30

Organizacja i zarządzanie - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Barczak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5586

- faylowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

wartości będące fundamentem jedności Unii Europejskiej”. Przypomniał też, że przygotowania Polski...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2485

, ILO, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNHCR. Rada Europy- powołana w 1949 w celu realizacji idei jedności...

Socjologia zmiany - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

zadania - rodzina przestaje mieć poczucie jedności z uwagi na wspólne cele, przestaje mieć specyficzne...

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 3108

. Internacjonalizacja jako proces, zjawisko czy typ zachowań rynkowych przedsiębiorstw ma określoną podbudowę...

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2555

Podstawowe struktury rynkowe Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej...