Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 29

note /search

Opracowanie pytań z etyki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652

tej jedności jest więź społeczna oparta na systemie norm, która zespala wszystkie składowe elementy całości...

Oligopol - konspekt

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2072

i ma elastyczność równą jedności. Produkt jest jednorodny i może być sprzedawany po cenie równowagi...

Rejestry publiczne-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

między poszczególnymi nieruchomościami oraz zbliżenie do wartości rynkowej możliwe do uzyskania przy zastosowaniu zasad...