Zasada jedności pozycji rynkowej - strona 19

Zarządzane strategiczne notatki ćwiczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

(struktura płaska). PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PRZEŁOŻONYCH: STRUKTURY LINIOWE: zachowana zasada jedności...

Finanse publiczne, a unia monetarna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2247

i muszą być wpisane do budżetu (zasada jedności formalnej budżetu) Parlament Europejski i Rada ustanawiają...

Analiza koniunktury i badanie rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

. Zasada swobody umów- jest podst. kanonem prawnym gospodarki rynkowej i prawa cywilnego. Rynek obejmuje...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

powyżej jedności. WPI 1 (wskaźnik pokrycia pierwszy) - wskaźnik ten jest stosunkiem kapitału własnego...

Nadużycie pozycji dominującej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

przedsiębiorstwo ma pozycję dominującą analizuje się następujące elementy: 1. rynek właściwy 2. siłę rynkową...

Ekonomia- ćwiczenia

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek
 • Ekonomia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4977

transakcji kupna- sprzedaży na dwie odrębne czynności. Przestało istnieć zachowanie jedności miejsca i czasu...