Zasada jedności organizmu i środowiska - strona 41

Pozytywizm i początki socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

od metod nauk przyrodniczych  Pozytywiści wyrażali przekonanie o bezwzględnej jedności wiedzy i metod...

Biochemia pytania na kolokwium

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 4557

i laktozy w środowisku zasadowym 5. Pektyny, cykl pentozowy Gr 8. 1. Jak w organizmie powstają: kwas...

Genetyka - choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1708

wschodniej wpływ środowiska. Łysenko twierdził, że środowisko ma bardzo duże znaczenie, przeprowadzał badania...

Pestycydy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

, odporne na czynniki atmosferyczne, fizyczne, itp.) Mogą przebywać w środowisku do kilkunastu...

Pracownik pracodawca ochrona pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

i środowiska pracy(K 155,art.4). Zasady polityki krajowej (zarówno w aspekcie kreowania i koordynacji działao...

Mikrobiologia

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 6251

ekologiczną. Tolerancję organizmów na różne czynniki środowiska opisują prawa: Prawo tolerancji Shelforda...

Filozofia pozytywizmu w skrócie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

organizmu) i historyczną (porównywanie znanych historycznych form społeczeństw). Dokonał również podziału...