Zasada jedności organizmu i środowiska - strona 37

Podstawy ewolucjonizmu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Władysław Zamachowski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 700
Wyświetleń: 7462

środowiska i konkurencję z organizmami współbytującymi; podlega ograniczeniom narzuconym przez poziom...

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1260

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1890

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2443

, ILO, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNHCR. Rada Europy- powołana w 1949 w celu realizacji idei jedności...

Filozofia - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kuźma
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3010

jest podkreślenie jedności i stałości Boga. Przez to, że Bóg jest jeden i jeden jest jest świat, a zmienność ukazuje...

Filozofia dialogu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351

się do wyjaśniania „różnorodności poprzez sprowadzanie jej do jedności”. Przywoływał biblijny obrazy Boga...

Historia kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Historia kultury
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3353

się do umocnienia umysłowej jedności świata zachodniego. Po upadku starożytnych szkół retorycznych życie umysłowe...