Zasada jedności materialnej finansów publicznych - strona 41

Socjologia - wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1484

działania, jakimi rozporządza grupa w celu zapewnienia jedności i zwartości wewnętrznej, w szczególności zaś...

Myśl polityczna oświecenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

się jedności prawa, krytykował pasożytnictwo kleru i szlachty, ucisk chłopa i interwencjonizm państwa w sfery...

Konstytucja III RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

konfliktu generalną zasadę pierwszeństwa interesu publicznego przed interesem indywidualnym. Nie znaczy...

Wykład - Państwo a relacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

. Każdy naród ma prawo do jedności i odrębności kulturowej społecznej, gospodarczej i polityczne. Wreszcie...

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5152

w Rzymie, ale nazwy 3) stwierdzono, że państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek...

Sposób legitymowania zasad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

równowagi budżetowej i stanu finansów publicznych (jest elementem składowym dobra wspólnego, np. wyroki K2...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 917

jedności procesu cywilnego i karnego - zasada skargowości - proces wyznaczano na podstawie skargi powoda...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

z udziałem w spółce akcyjnej. Nowy Kodeks Spółek Handlowych wyznaje następujące zasady: jedności prawa...