Zasada jedności materialnej finansów publicznych - strona 29

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

funkcjonalnych jedności jak organizmy. Miejsce w otoczeniu- stanowi bezpośrednie przygotowanie do wprowadzenia...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2450

, ILO, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNHCR. Rada Europy- powołana w 1949 w celu realizacji idei jedności...

Administracja - pojęcie ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

, materialnego i procesowego. a) prawo ustrojowe- jest to prawo ustroju adm. publicznej, reguluje normy, zasady...

Prawo administracyjne - ściąga1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715

w jednym rynku. Można także wyróżnić zasadę jedności władzy państwowej - oparta na założeniu przeciwstawnym...

Statuty liteweskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1050

I, miał 282 art. Ujęte w 13 rozdziałach, treść obejmowała prawo publiczne ( ustrój, Stany) sądowe ( karne...

Budżet państwa - Podatki - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

finansów publicznych wyodrębnia się zwykle następujące zasady polityki budŜetowej: 1) zasada rocznego...