Zasada jedności materialnej finansów publicznych - strona 19

Pojecie i funkcje finansow

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3241

zasobów pieniężnych lub jako mechanizm wymiany i po­działu wartości materialnych. Finanse zajmują...

Regionalne Izby Obrachunkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

ciążących na samorządzie. c. zbadaniu, czy zachowane są wymogi materialne ( np. zasada jedności kasowej ). d...

Polskie prawo finansowe - Budżet państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Prawo finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

; nauka finansów publicznych bada się jak te finanse funkcjonują w rzeczywistości. Budżet państwa i zasady...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1281

finansów publicznych: systemu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zasad...

Wydatki publiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

. Według ustawy o finansach publicznych [12, art. 63] wydatki budżetu państwa przeznacza się na: realizacją zadań...

Funkcje i skład instytucji UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Dyrektywy-usiłują pogodzić ze sobą dążenia do zapewnienia niezbędnej jedności prawa wspólnotowego...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Munnich
 • Prawo bankowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5390

materialnym jest częścią gospodarczą prawa publicznego. Natomiast w zakresach proceduralnych korzysta...