Zasada jedności i jednomyślności - strona 25

Traktat z Maastricht - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

). Charakter prawny pierwszego oraz drugiego i trzeciego filaru są różne. W 2F i 3F co do zasady wymagana...

John Locke

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162

społeczna (od Hobbesa zapożyczonymi, ale Locke inaczej to ujął ), określił zasady ustroju państwa opartego...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

. I jak nasz oddech pochodzi z jedności ciała i duszy, tak Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Żydzi wiedzieli...

Sfera publiczna w nowej przestrzeni

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

w następstwie rozwoju środków komunikacji i komunikowania, oraz intensyfikacji poczucia jedności świata...