Zasada jedności formalnej oznacza - strona 35

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6328

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Filozofia

 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 8078

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Zasady prawa wspólnotowego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

. Jednocześnie sprzyja ona zagwarantowaniu jedności i spójności prawa wspólnotowego3. Prawo integracji...

Wykład - geneza ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

ludzi, jak i ochronie zasobów naturalnych na świecie. 23. Zasady ONZ. 1. Zasada suwerennej jedności...

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8750

działać. W latach 1980 obowiązywała konstytucja PRL (zasada jedności i jednolitości władzy - piramida...