Zasada jedności formalnej oznacza - strona 106

Etyka - moralność i etyka zarys

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640

jest problem kodek­sów moralnych. Pojęciem kodeksu oznacza się spisany i uporządkowany zbiór zasad - nakazów...

Socjologia - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5439

ufności, optymizmu, kolektywnej jedności - powstaje system magiczno-realno-idealny; potrzeba odpoczynku...

Wstęp do socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2870

ściślejszych rygorów formalnych, formalna kontrola danych empirycznych. Socjologia jest nauką liczącą...

Gęstość - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Dominik Robert Logoń
 • Matriały budowlane
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

pozorna - gęstość Szczelność jest w zasadzie mniejsza od jedności. Jeżeli S=1, materiał jest całkowicie...

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego. 1. Komponenty systemu prawa zobowiązań (aspekt formalny...

Marketing międzynarodowy skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 3108

i globalnego. Globalizacja – oznacza proces intensyfikacji politycznych, kulturowych i ekonomicznych relacji...

Rola- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

, jakie się pojawiają w środowisku pracy, gdy dana osoba osiągnie punkt załamania. Ów termin oznacza utratę sil...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1799

zasada celu nadrzędnego * Kompetencje formalne są podstawą: administrowania * rządzenia * zarządzania...