Zasada jedności formalnej oznacza że - strona 96

Samorząd - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy. Oznacza to, że gmina ma prawo podejmowania...

Arystoteles i Platon

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Filozofia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2436

. Ale co jest tym przedmiotem? Rozumował tak: Własnością pojęć jest jedność i stałość: to była pierwsza przesłanka. Przedmioty...

Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 665

konstytucyjna to całokształt kwestii ustrojowych (triada), tzn.: ogólne zasady ustroju państwowego; ustrój...