Zasada jedności formalnej oznacza że - strona 43

Konflikty norm

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Jacenty Siewierski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

: zamknięte • naród Przepisy wewnętrzne (formalizacja) - formalne: sformalizowane reguły wewnętrzne (statuty...

Współczynnik podziału Nernsta - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

od jedności. Oznacza to, że stężenie kwasu w warstwie ksylenowej jest większe niż w warstwie wodnej. Kwas...

Ewolucja systemu zarządzania (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

jedności i przynależności do jednej grupy powinny być popierane i podtrzymywane 1 4. Dalej planować pracę...

Rozbicie dzielnicowe - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

i odśrodkowych (dezintegracyjnych). Próbą utrzymania jedności państwowej był pryncypat. Jednak wzrost tendencji...