Zasada jedności formalnej oznacza że - strona 20

Bauhaus - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Czerner
 • Historia Architektury Współczesnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

, dążenie do jedności estetycznych i technicznych dzieła. Bauhaus wpłynął na kształtowanie się architektury...

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 1932

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

. Główne wady struktur macierzowych to: - zerwanie z zasadą jedności rozkazodawstwa i możliwość sporów...

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1708

jedności kierownictwa 25. Czynności kierownicze – tabela uzdolnień – kompetencji kierowniczych. W ramach...

Wykład - Metafizyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

lub do jedności i wielości. Aksjomaty odnoszą się do wszystkiego, co istnieje, do bytu jako takiego...

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Europejskiej. UJĘCIE PRAWNO-HISTORYCZNE: 1.O znaczeniu formalnym Wspólnot Europejskich niech świadczy fakt...