Zasada jedności estetycznej - strona 34

Podstawy socjologii - wykłady

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1946

i przyczynia się do utrzymania więzi społecznych w danej grupie. Do jedności w społeczeństwie. Konflikt...

Fizyka równania schroedingera

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

jedności, czyli przejście cząstki NIE jest całkiem pewne; co więcej, może zajść ODBICIE cząstki od takiej...

Istota gospodarki komunalnej

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

sam. tylko pod kątem legalności (art. 171 ust. 1); to rozróżnienie jest też w kolizji z zasadą jedności budżetu...

Koncepcje wolności i praw człowieka

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2772

jedności ponad podziałami, szukać wartości wspólnych. zasada dobra wspólnego - zakłada pewną hierarchię...