Zasada jedności estetycznej - strona 18

Typy badań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

zatem ogólnej zasady jedności teorii i praktyki. Z uwagi na ową jedność ważne są więc oba typy badań...

Faszyzm-założenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

działań ludzkich - krytykowali też podział społeczeństwa na klasy - jedność narodowa 3. chrześcijaństwu...

Ewolucjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

, cywilizację. A. Bastion - teza o jedności psychicznej człowieka - dzięki jedności istnieją idee elementarne...

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 5901

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Filozofia

 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 7931

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2737

wspierające papalizm: teoria jedności świata (świat zbudowany na podobieństwo organizmu człowieczego) teoria...