Zasada jedności dowodzenia - strona 39

Pozytywizm - Comte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

, przedstawia zasadę organizacyjną jedności wiedzy naukowej, ideę ludzkości i jej potrzeb...

Zjednoczenie Włoch

Pobrań: 434
Wyświetleń: 6391

poczucie wspólnej historii i jedności. Po 1849 roku więzi narodowe Włochów zaczęły się umacniać dzięki m.in...

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

: jedności i podziału władzy. Podział organów jest zasługą doktryny, a nie ustawodawcy konstytucyjnego...

Odmiany wspólczesnej polszczyzny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2807

sytuacjach zachowania indywidualne, nastawiony na kontakt w obrębie grup powstałych na zasadzie jedności...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

historycznie najstarsza. Jej istotą jest gwarancja zasady jedności kierownictwa, tzn. każdy pracownik...

Blaise Pascal - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

o prawdy już znane”. Należy jednak zauważyć, że cofając się w definiowaniu terminów i dowodzeniu twierdzeń...

Materiały na egzamin

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2912

są najogólniejsze. Przy najwyższych sądach mamy kres dowodzenia. Sąd dla Arystotelesa to zespół pojęć, jednostka...