Zasada jedności dowodzenia - strona 26

Zasady prawa cywilnego

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Jerzy Bieluk
  • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

autorskie, do wynalazku 13. Jedności prawa cywilnego - do sfery prawa cywilnego należą także stosunki...

Arystoteles i Platon

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2471

. Ale co jest tym przedmiotem? Rozumował tak: Własnością pojęć jest jedność i stałość: to była pierwsza przesłanka. Przedmioty...

Finanse publiczne

  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

poz. 1014). Dowodzi to istnienia zasady jedności finansów publicznych w sferze budżetowej. Ponadto...

Wykład - minister obrony

  • Uniwersytet Warszawski
  • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Art. 9. 1. (skreślony). 2...

Interes społeczny - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

i jako takie - jest to dążenie sprzeczne z zasadą utylitaryzmu. Mill podwójnie dowodzi zasady użyteczności. Najpierw...