Zasada jedności czynu - strona 84

Prawo cywilne - umowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab Adam Zieliński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785

, a prawem handlowym. Zasada jedności prawa cywilnego pokazuje odrębność prawa obrotu profesjonalnego. Art. 2...

Juliusz Słowacki - Ksiądz Marek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 434
Wyświetleń: 847

, czyli przeplatanie się dwu płaszczyzn: realnej i symbolicznej. - 3 jedności: * Miejsca - w Barze, forteczce na Podolu...

Podatki-zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

o dowolnej formie prawnej w jedność gospodarczą i prawną. Następstwo prawne podmiotów gospodarczych...

Adam Smith Richard Price Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

i dezaprobata względem pewnych czynów. Wartość pewnych cech zwiększa w naszych oczach użyteczność, którą...

Filozofowie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

do stałego, wielorakiego do jedności. Sprowadzanie zewnętrznego do wewnętrznego. Pozornego do istotnego...

MYŚL EKONOMICZNA STAROŻYTNEGO RZYMU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

jest harmonia między nimi. To może doprowadzić do jedności etyki indywidualnej i społecznej. Istnieją dobre...

Opracowane pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1428

i netto Jedności Formalnej - postulat sporządzania budżetu w jednym akcie prawnym. Materialnej - postulat...