Zasada jedności czynu - strona 70

Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

o przedsiębiorcy, zakresie i charakterze prowadzonej przez niego działalności; c) zasada jedności (art. 435 § 4 KC...

Okoliczności wyłączające czyn

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE CZYN a) COGITATIONOS POENAM NEMO PATITUR-- wewnętrzne przeżycia, stany...

Przestępczność i normy - wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

, prowadząc do konsekwencji w postaci zasad postępowania karnego. Podejście do prawa jako zagwarantowanych...

Ustawa skarbowa - rys historyczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

reakcji na czyn naganny, w myśl zasady: ”zwalczamy to samo tym samym”. Innymi słowy - należy „oddać...

Koncepcja państwa Platona

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 728

ludności (5040). Nadmierny wzrost terytorialny wydawał się Platonowi groźny dla jedności państwa. Postawa...

Etyka dla dziennikarzy - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Suder
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

się w niewolę Etyka jest to nauka o normach i zasadach ludzkiego postępowania. Etyka zaczyna się od szacunku...