Zasada jedności czynu - strona 53

Podstawy prawa karnego - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy prawa karnego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6041

takie, które określają jakie czyny są przestępstwami (lub wykroczeniami); takie, które ustalają na jakich zasadach oparta...

Filozofia - pedagogika

 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Baniak
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2716

mu łączyć zjawiska w szeregi i sprowadzić do jedności przeciwieństwa, nawet przeciwieństwo materii i ducha...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3773
Wyświetleń: 9352

; zatem musi istnieć tożsamość czynu zarzuconego z czynem przypisanym, co wynika z zasady skargowości(sąd...

Filozofia - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kuźma
 • Administracja
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3017

jest podkreślenie jedności i stałości Boga. Przez to, że Bóg jest jeden i jeden jest jest świat, a zmienność ukazuje...

Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr Zofia Mierzwa
 • Ekonomika i prawo w hotelu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na przebieg procesów społecznych. Antynaturaliści zdecydowanie odrzucają naturalistyczny postulat jedności...

Prawo karne skarbowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

, gdyż przestępstwem są co do zasady czyny umyślne. Ustawodawca penalizuje trzy sposoby uchylania się od opodatkowania...