Zasada jedności czynu - strona 42

UA i ALBA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Unia Afrykańska Cele: -stworzenie jedności afrykańskiej(na stronie africa must unite poprzedni...

Firma - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

działalności gosp. 2. jedności firmy - oznacza, że przedsiębiorca może działać tylko pod jedną firmą art. 436kc...

Henri Fayol - organizacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

- (w jedności siła) - jest to rozwinięcie zasady jednoosobowego kierownictwa, potwierdzającej potrzebę pracy...

Oświata powojenna - stalinizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

, w którym jeszcze niedawno silne były wpływy politycznej opozycji, w lipcu 1948 na Kongresie Jedności Kultury Polskiej...

Odpowiedzialność za czyny cudze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

na zasadzie słuszności odpowiedzialność bezpośredniego sprawcy; czyn musi mieć cechę bezprawności; przepis...

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 3262

; brak przeżyć psychicznych] sprawca świadomie naruszając zasady sprawca możliwości popełnienia czynu...

Błąd

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

ma sens kiedy je zrelacjonujemy do pewnego opisu stanu rzeczy, opisu prawnego. Do typu czynu zabronionego...