Zasada jedności czynu - strona 29

Ciąg przestępstw - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 812

lat + !  kumulatywna kwalifikacja czynu  Polski KK przyjmuje tę zasadę i stwierdzając, że ten sam czyn może stanowić...

Organizacja i zarządzanie - pytania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

formalizacji? Wskaż różnice między klasyczną i współczesną interpretacją zasady jedności kierownictwa...

Prawosławie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

zerwanie jedności Kościoła nastąpiło w 1054 r. , gdy legaci papieża LeonaIX ekskomunikowali patriarchę...

Zasady obowiązywania ustawy - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2093

Zasady obowiązywania ustawy 1. Kolizja ustaw karnych w czasie - prawo intertemporalne -rozwiązania...

Formy zwrotu do adresata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2541

: zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji). Fabuła...

Pierre Corneille - Cyd

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

ulegać regułom trzech jedności. Cornrille starał się także w Cydzie dostosować do tych trzech zasad...