Zasada jedności czynu - strona 23

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aneta Michalska-Warias
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 7945

oraz jakie są zasady odpowiedzialności za nie. Jakie kary i środki karne mogą być orzekane za te czyny. Materialne...

Zasady prawa cywilnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

autorskie, do wynalazku 13. Jedności prawa cywilnego - do sfery prawa cywilnego należą także stosunki...

ŹRÓDŁA I ZASADY PRAWA KARNEGO

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686

musi być określony w ustawie (zasada określoności czynu) Nie ma kary bez ustawy funkcja gwarancyjna PK Wymóg...

Teologia fundamentalna - cuda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

(na ich podstawie odp. Na pytanie co to prymat) -skała- symbol skały jest używany gdy jest mowa o jedności, scalaniu...

Przynależność do Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

objawionych nie zachowanie jedności wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra Ta przynależność realizuje...

Komentarz do jogasutr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

sposób poznawania. świadomość jestem - polega na pozornej jedności mocy (śakti) 'podmiotu widzenia (widzostwa...

Socjologia moralności - wykład 16

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

. Praktyczne zasady etyki muzułmańskiej są zawarte w każdym dziale prawnym (fikh) i stosownie do nich czyny...

PRAWO KARNE - Proces karny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

, zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające...