Zasada jedności czynu - strona 11

Doktryny- zagadnienie nacjonalizm

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dariusz Makia
  • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

i kościół katolicki; w wyniku rozbicia jedności przez reformację może istnieć tylko Europa narodów. Dmowski...

Odpowiedzi na pytania 2

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Zbigniew Chyba
  • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

7.Dokonaj klasyfikacji struktur organizacyjnych ze względu na zasadę jedności rozkazodawstwa...

Typizacja wykroczeń - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2303

Typizacja wykroczeń -jest to opis czynu zabronionego w ustawie -konsekwencja zasady nulla...

Finanse publiczne- wykład 9

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Jolanta Gałuszka
  • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

,, realności (jedności materialnej), gospodarności, jednoroczności, przejrzystości i operatywności, oraz zasady...

Myśl polityczna idealizmu niemieckiego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Janusz Justyński
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

zasad wymiany handlowej z zagranicą oraz obowiązek troszczenia się o wewn. jedność kraju i pomyślność...

Narracja i sposoby myślenia

  • dr Dorota Krzemionka-Brózda
  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1547

do miłości, opieki, jedności, wspólnoty, zgody  historie życia można porównywać pod kątem przewagi któregoś...