Zasada III jedności - strona 68

Narracja i sposoby myślenia

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1547

do miłości, opieki, jedności, wspólnoty, zgody  historie życia można porównywać pod kątem przewagi któregoś...

Specyfika nauk społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2212

przez metodologów postulatem jedności nauki oraz wynikającym z niego postulatem jedności założeń metodologicznych...

Podstawy zarządzania- zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4207

- przestrzeganie regulaminów, zasad, nakazów, które obowiązują w danej instytucji zasada jedności rozkazodawstwa...

Filozofia - zarys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

i efektów swego działania; 3) jedności tego, co realne z tym, co idealne, jedności będącej złożeniem...

Metafizyka - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

lub do jedności i wielości. Aksjomaty odnoszą się do wszystkiego, co istnieje, do bytu jako takiego...

Środowisko i przetwarzanie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Ewa Bożena Marynowicz-Hetka
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 798

wartości, tradycję, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności i gotowych...

Rada Europy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

europejskich. b) Cele działania: „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać...