Zasada III jedności - strona 122

Brzozowski - Młoda Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

, Eleonory, Gerhardta i Paola. Na zasadzie rozmowy uczestnicy wymieniają swoje poglądy na temat nowego...

Berkeley George-życiorys

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

i jedność zapewniało im i reszcie świata ciągłe postrzeganie wszystkiego przez Boga. Ważną składową...

Prawo wyznaniowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nawrot
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

wersetów, podstawa cywilizacji arabsko-muzułmańskiej w oparciu o jedność państwa i religii Sunna - arabskie...

Cechy idealnej biurokracji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1855

są bezosobowe przepisy podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa...

Poglądy Stewarda - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

są tytułowane na kolejnych szczeblach uniwersalnego porządku zakłada jedność świata, jego prawidłowość...

Filozofia aleksandryjska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

: Prawda w kategoriach ontologicznych: prawda rzeczywistości = prawda bytu. Jedność - zasada bytu, całej...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1953

problem jedności i wielości. Elementem, który nadaje jedność wielości jest forma. Ludzie mają formę ludzką...