Zasada III jedności - strona 110

Trzecia zasada termodynamiki

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1547

→ 0 (zero bezwzględne), to wtedy Postulat Plancka (III zasada termodynamiki) W temperaturze zera...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr inż. Anna Wojtowicz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3724

przynależności do zespołu - praca zespołowa, duch zespołu poczucie jedności i przynależności do jednej grupy...

Wybrane ustroje konstytucyjne

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

państw niemieckich, dowiodły nie tylko słabości Rzeszy, ale i fikcyjności jej jedności. Wykorzystując tę...

Atrybuty przedsiębiorstwa - zasady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3493

rejestrze przez co uczestnicy obrotu mają możliwość dostępu do informacji o firmie JEDNOŚCI Jest związana...

Zasady filozofii prawa - Hegel

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 777

- stanowi o jedności ogólnej szczegółowych interesów indywidualnych. Obowiązkiem obywateli wobec państwa...

Zarządzanie - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

? Frederick Taylor- Teoria naukowej organizacji pracy, cztery podstawowe zasady: opracowanie prawdziwej nauki...

Finanse publiczne pyt i odp wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 17115

i wydatków z budżetu. Także zasada jedności zarówno formalnej ( całość dochodów i wydatków powinna być objęta...