Zarządzanie projektami ryzyko - strona 176

Pieniądz - zagadnienia

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

wielkości, terminu i ryzyka doprowadzają do wzajemnego uzgodnienia struktur podaży i popytu. Bank określony...

Wykład - Wywłaszczanie nieruchomości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Anna Małgorzata Skórska
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

inwestycji - ponieważ podmiot prywatny wnosi bardziej efektywny sposób zarządzania a ponadto - możliwośd...

Zdrowie publiczne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
  • Zdrowie publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

populacjach, w celu: określenia struktury chorób oraz ich czynników ryzyka a następnie planowania...