Zarządzanie projektami ryzyko - strona 172

Zarządzanie jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5985

na podzbiór wartości pożądanych (X+) oraz podzbiór wartości niepożądanych (X-). W zarządzaniu jakością...

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

przestrzenią (tarcza zegarowa) - model uprzestrzennienia czasu jako ruchu lokalnego Zarządzanie...

Funkcje rynku - pytania na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757

i sprzyja rozłożeniu ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością tego podmiotu. ocena kapitału -sprzyja...

Strategia rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Strategia personalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

przedsiębiorstwa, wyniki ocen okresowych, opinie przełożonych i współpracowników) mniejsze ryzyko popełnienia błędu...

Wykład - innowacyjność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

pitnej). Z wąską specjalizacją wiąże się spore ryzyko ograniczane dużą rozpiętością geograficzną...