Zarządzanie projektami ryzyko - strona 146

Finanse notatki - Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Jako dominium: - zarządzanie majątkiem państwa, podejmowanie decyzji o losie przedsiębiorstw państwowych...

Ubezpieczenia finansowe Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Andrzej Strupczewski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3353

) Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Tom 2 - Zastosowania, L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz...

Sieć bezpieczeństwa finansowego

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3598

potencjalnych zagrożeń b) Etap zarządzania ryzykiem - działania mające na celu rozwiązywanie sytuacji kryzysowej...

Metody i techniki organizowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

LITERATURA: - praca zbiorowa pod redakcją Bieniok „Metody sprawnego zarządzania" - „Podstawy...

BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ - akt prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

należytego zarządzania środkami” - nie jest bliżej sprecyzowana, interpretacja jej leży w gestii KE - KE...

Analiza akcji - Analiza fundamentalna

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

zarządzania h) Ryzyko finansowe - gdy emitent akcji ma problemy z obsługa własnego zadłużenia i) Ryzyko...

Podstawy bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

bankowym Wybrane zagadnienia zarządzania bankiem komercyjnym. Czynne operacje bankowe. Bierne operacje...