Zarządzanie projektami ryzyko - strona 141

Instytucje kredytowe

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3024

ogólnych i wewnątrzbankowych w zarządzaniu płynnością. IV. Ryzyko kredytowe. Księgowy mechanizm powstawania...

Przedsiębiorczość - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia i pedagogika pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

zarządzania i potrafi zarządzać w praktyce. Cechy te są cechami charakteru os. Która się tym zajmuje Innowacja...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1288

niebezpieczny producent może dopowiadać: na zasadzie ryzyka z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych...

Unia monetarna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Europejskiego Systemu Walutowego (ERM). Celem tworzonego systemu była kontrola zarządzania polityką monetarną...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

wspierająca, składa się z takich komórek jak departament zarządzania ryzykiem, rozliczeń, rachunkowości...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Roman Garbiec
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4004

LITERATURA Borda M., Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna...