Zarządzanie projektami ryzyko - strona 140

Struktura logiczna symboli kodowych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

. Bezpieczeństwa żywności: wdrożenie naukowych zasad analizy ryzyka; rozdzielenie oceny ryzyka od zarządzania...

Strategie marketingowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

organizacji pracy (logistyka, nowe etaty etc.) poziom ryzyka niepowodzenia- metoda scenariuszy (wersje...

Rola porozumień SWAP-owych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Joanna Bogołębska
 • Polityka pieniężna głównych banków centralnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

SWAP’owe:  brak ryzyka kredytowego (ryzyko przeniesione na zagraniczny bank centralny/system bankowy...

Wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

jest, aby decyzje te były poprzedzone odpowiednią analizą ekonomiczną, uwzględniającą związane z nią ryzyko i koszt...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Wojciech Dyduch
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022

koncepcjami zarządzania strategicznego są koncepcje: Strategicznego dopasowania, Minimalizacji ryzyka, Oparta...

Wykład - Style przywództwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

na osiąganie celów, świadomi ryzyka i dobrze komunikują się z otoczeniem. Liderzy pozbawieni charyzmy opierają...

Rachunkowość zarządcza- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Krystian Piosik
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2121

i ryzyka Literatura obowiązkowa: 1. Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe...