Zarządzanie projektami ryzyko - strona 124

Unia monetarna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Europejskiego Systemu Walutowego (ERM). Celem tworzonego systemu była kontrola zarządzania polityką monetarną...

Euro - Unia monetarna Uni Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Europejskiego Systemu Walutowego (ERM). Celem tworzonego systemu była kontrola zarządzania polityką monetarną...

Zarządzanie strategiczne zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3444

do ryzyka i utrudnia reakcję na nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu zachowania postulowane przez szkołę...

Audyt, rodzaje audytu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Zespół audytowy nie polega...

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4613

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji Dr Tomasz Sapeta - mail: tomasz.sapeta@uek.krakow.pl...

Instrumenty finansowe i pochodne

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1806

finansowymi W państwach rozwiniętych gospodarczo ma to na celu łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie finansami...