Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 62

Ekonomika inwestycji

 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

maszyn i urządzeń, środki transportu, pojedyncze papiery wartości. CYKL ROZWOJOWY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO...

Zarządzanie strategiczne - farmaceutyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

prowadziła prace z zakresu organizacji i zarządzania oraz wdrażała projekty informatyczne. Efektem...

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1218

projektów inwestycyjnych Wysoki poziom zatrudnienia, w tym mniej wykwalifikowanych pracowników...

Ryzyko inwestowania - pyatnia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1519

zarządzanie, elastyczność. W kulturze zadania interesy jednostki mogą być poświęcane dla utrzymania istnienia...

Venture Capital

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

utrzymywania udziałów i refinansowanie 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem udziałowym 13.1. Funkcje kontrolne...