Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 49

Nowe trendy -marketing

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1610

Agnieszka Sokołowska ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRACA...

Prognoza a plan

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

dla realizacji celu prymat planowania - planowanie jest podstawą wszystkich funkcji zarządzania, bez planowania...

Cele, planowanie i ryzyko, (sem IV)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Julia Hoffman
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Hoffman, Zarządzanie projektami, cele, planowanie i ryzyko, (sem IV) CELE PROJEKTU [ważne...

Capacity building- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

, w tym zarządzania projektami i programami, oraz wykorzystania optymalnego personelu oraz jego szkolenia oceny...

Marketing - pojęcia

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

przedsiębiorstwa (wszystkich tych działań !) marketing pełni centralną funkcję zarządzania - panujemy...