Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 27

Funkcje finansowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 840

uzyskiwane dzięki wdrożeniu projektu inwestycyjnego są reinwestowane po wewnętrznej stopie zwrotu. W praktyce...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

operacyjnego i odpowiedzialny za weryfikację skutecznego działania systemu zarządzania i kontroli; instytucja...

Planowanie finansowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

musi być tak skonstruowany by pozwalał nam na właściwe zarządzanie w firmie. realność - możliwy do zrobienia w danym...

Ekonomika budownictwa - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Grzyl
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2268

ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI System zarządzania budowlanym...

Drzewa decyzyjne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

-te - Zarządzanie projektami- oderwanie od stwardziałej pionowej organizacji i oparcie jej na nowej koncepcji...

POIZ - materiały do ćw.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wiesław Łukasiński
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 2982

(usuwanie odpadów produkcyjnych, recykling, polityka bezpieczeństwa, ochrona przyrody). Zarządzanie...

Instytucje - Dyrektywa 1083/2006

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

nie musi go być.  System zarządzania i kontroli. Kryterium legalności, kryterium gospodarności. Kontrola jest oddzielna...