Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 25

Etapy projektu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Julia Hoffman
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Hoffman, Zarządzanie projektami, etapy projektu, (sem IV) Charakter działalności Działalność...

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

i odprowadzeniu ścieków, o odpadach. Reforma zarządzania gosp. wodną w Polsce. - projekt polityki wodnej państwa...

Zarządzanie - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

funkcjonalnych względnie niezależnych od pozostałych. FRAGMENT STRUKTURY WIELOZAKŁADOWEJ Zarządzania Wyrób...

Zarządzanie strategiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897

zarządzania; Traktowanie organizacji jako części otoczenia, które stanowi dla niej zbiór szans i zagrożeń...

Zamknięcie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

Zamknięcie projektu Ostatnim etapem zarządzania projektami jest zamknięcie projektu. Obejmuje...

Przepływy gotówkowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1918

przepływów pieniężnych: Inicjujące nakłady inwestycyjne netto, tj. nakłady gotówkowe na powstanie projektu...

Outsourcing usług medycznych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Olaf Flak
 • Outsourcing usług medycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

produktywności dostawcy Złe zarządzanie relacjami. Cykl outsourcingu Analiza potrzeb Ocena dostawców Negocjowanie...